Ämne - entreprenörskap

Christer Olsson - Boka föreläsning | Boka föreläsare

Christer Olsson

Må och prestera bättre – på samma gång! Christer Olsson är fiskarsonen från Öckerö som gjorde sunt...

Per Hollknekt - Boka föreläsning | Boka föreläsare

Per Holknekt

Från hemlös till framgångsrik entreprenör. Per Holknekts liv har varit en berg- och dalbana på...