Ämne - föreläsare

Guldnyckeln 2019

Vi är stolta partners till Guldnyckeln som idag är den ledande konferensen i om datadriven...

Anders Borg - Boka föreläsning | Boka föreläsare

Anders Borg

Ekonomi, omvärld och framtid. Anders Borg har sedan han tillträdde sin tjänst som Sveriges...

Katarina Blom

Lycka på fullt allvar. Katarina Blom är psykolog, föreläsare och organisationskonsult med positiv...

Bo Dahlbom - Förelasning

Bo Dahlbom

Med sikte på framtiden. Bo Dahlbom är en känd debattör och föreläsare om digitaliseringens...

Johan Wester - Boka föreläsning | Boka föreläsare.

Johan Wester

Moderator, komiker, entreprenör, programledare och samhällsbyggare. Johan Wester blev Kajan med...