Ämne - hållbar utveckling

Jan Eliasson - Föreläsning - Föreläsare - Speakers&friends - fotograf - mediafish

Jan Eliasson

Det nya globala landskapet. Jan Eliasson är en av Sveriges mest framträdande toppdiplomater och har...

Mattias Klum

Filmare och fotograf med starkt miljöengagemang. Följ med på en inspirerande och fascinerande resa...