Ämne - hållbarhet

Maria Strømme - Föreläsning

Maria Strømme

Nanoteknologin kommer att förändra vårt sätt att leva. Maria Strømme är föreläsare, civilingenjör...

Anders Ekholm - Boka föreläsning | Boka föreläsare

Anders Ekholm

Forskningsbaserad framtidsanalys. Anders Ekholm är vice VD för Institutet för Framtidsstudier där...