Ämne - hållbart ledarskap

Robert Karjel - Föreläsning -Talarförmedling- Speakers&friends

Robert Karjel

Krisberedskap och krishantering i tider av osäkerhet, att göra det otänkbara hanterbart. Robert...