Ämne - medarbetarskap

Gurra Krantz

Bäst attityd vinner. Hur man sätter ihop en kompetent grupp och hur man tänker för att vinna. ...

Thomas Ek - Förelasare - Föreläsning - Speakers&friends

Thomas Ek

Tillväxt under förändring – Möt superentreprenören bakom OBH Nordica Tillsammans med sin bror...