Ämne - omvärld

Anders Borg - Föreläsare - Föreläsning - Speakers&friends

Anders Borg

Ekonomi, omvärld och framtid. Anders Borg har sedan han tillträdde sin tjänst som Sveriges...