Ämne - omvärld

Anders Borg - Boka föreläsning | Boka föreläsare

Anders Borg

Ekonomi, omvärld och framtid. Anders Borg har sedan han tillträdde sin tjänst som Sveriges...

Ashkan Safae - Boka föreläsning | Boka föreläsare

Ashkan Safaee

Från ensam expert till gemensamt närmande av framtidens utmaningar. Från en tid då kunskapen var...

Staffan Landin - Boka föreläsning | Boka föreläsare

Staffan Landin

Global samhällsutveckling- blir världen bättre? Staffan Landin är journalisten och samhällsvetaren...