Ämne - psykologi

Anna Bennich - Föreläsning -Talarförmedling - Speakers&friends

Anna Bennich

Stress, livsstil och work-life balance. Anna Bennich är legitimerad psykolog, föreläsare och...

Henrik Fexeus - Föreläsning -Talarförmedling - Speakers&friends

Henrik Fexeus

Konsten att få mentala superkrafter – Bootcamp för din hjärna. Henrik Fexeus är rankad som en av...

Siri Helle - Förelasare - Föreläsning - Speakers&friends

Siri Helle

Smartare än din telefon. Siri Helle är psykolog, författare och föreläsare och brinner för att...