Ämne - teknik

Niklas Laninge - föreläsare - Speakers&friends

Niklas Laninge

Beteendedesign. Niklas Laninge är psykolog och expert på beteenden. Han har  bl.a. skrivit böckerna...

Maria Strømme - Föreläsning

Maria Strømme

Nanoteknologin kommer att förändra vårt sätt att leva. Maria Strømme är föreläsare, civilingenjör...