Ämne - uppfinnare

Maria Strømme - Föreläsning

Maria Strømme

Nanoteknologin kommer att förändra vårt sätt att leva. Maria Strømme är föreläsare, civilingenjör...