Hem / Föreläsare /Föreläsare Psykisk ohälsa

Föreläsare psykisk ohälsa

Psykisk ohälsa är ett vanligt förekommande problem i Sverige och senaste åren har ämnet uppmärksammats mer, vilket gör att allt fler söker och får hjälp. För att motverka psykisk ohälsa på arbetsplatsen är det viktigt att ni pratar med era medarbetare, samt upplyser och informerar om den hjälp som finns att få. Genom att anlita en föreläsare som är proffs på området kan ni skapa större medvetenhet, öka kunskapen och ge rätt redskap till era medarbetare.
Ullakarin Nyberg - föreläsare - Speakers&friends - profilbild - foto: Karin Boo

Psykisk ohälsa – vad det är och varför vi behöver prata om det

För att kunna leva ett bra liv och ha ett fungerande arbetsliv är hälsan det absolut mest grundläggande. Psykisk ohälsa kan bero på yttre omständigheter som påverkar livet, såsom stress, hög arbetsbelastning, problem i relationer eller ekonomiska problem. Men det kan också bero på genetiska faktorer som gör att vissa människor är mer benägna att drabbas av depression och nedstämdhet.

Motverka psykisk ohälsa på arbetsplatsen

Psykosociala faktorer på arbetsplatsen kan starkt påverka individens psykiska hälsa, och psykisk ohälsa på arbetsplatsen är ett betydande och växande problem över hela världen.

Faktorer som kan bidra till psykisk ohälsa på arbetsplatsen:

Arbetsbelastning: Höga krav och överarbete kan leda till stress och utmattning, vilket i sin tur kan öka risken för psykisk ohälsa.

Arbetsmiljö: En ogynnsam arbetsmiljö, inklusive bristande stöd från kollegor och chefer, dålig kommunikation och konflikter, kan påverka den psykiska hälsan negativt.

Osäkra anställningsvillkor: Korttidskontrakt, osäkra anställningsvillkor och rädsla för arbetslöshet kan öka stressnivåerna.

Krav på prestation: Höga prestationskrav och bristande möjligheter att uppnå dem kan orsaka stress och ångest.

Stigma och diskriminering: Stigma kring psykisk ohälsa kan leda till att personer inte vågar tala öppet om sina problem och därmed inte söker hjälp i tid.

 

Boka föreläsare idag

Föreläsningar om psykisk ohälsa

Hos oss på Speakers&friends hittar du flera skickliga och namnkunniga föreläsare.

Vi har många föreläsare som pratar om hälsa och psykologi, däribland Anders Hansen, Ullakarin Nyberg, Selena Cortes och Mikael Rehnberg.

Våra föreläsare inom psykisk ohälsa har hjälpt många personer. Vi har talare som föreläser inom både psykologi och hälsa på ett bredare plan, liksom mer nischat om psykisk ohälsa.

Hitta föreläsare inom psykisk ohälsa

Vi på Speakers&friends finns här för att hjälpa dig att boka en föreläsare som matchar era behov.

Vill du veta mer om hur det går till att anlita en talare eller föreläsare via Speakers&friends?

Läs mer och kontakta oss idag via mejl eller telefon, eller via vårt kontaktformulär här nedan.

Föreläsare psykisk ohälsa – Vanliga frågor och svar!

Mejla eller ring någon av våra kontaktpersoner:

Relaterade föreläsare

Simon Kyaga

Christian Johansson

Chris Pettersson

Angela Ahola

Anders Ekholm

Lovisa Ryding

Niklas Delmar

Angelica Frithiof

Selene Cortes

Sofia Norgren

Ann Heberlein

Anders Hansen

Maria Ahlsén

Torgny Steen

Johan Book

Sascha Abdelnabi