Hem / Föreläsare /Föreläsare AI

Föreläsare AI

Vi på Speakers&friends ser tidigt hur olika trender påverkar landets organisationer. Vi insåg tidigt att betydelsen av artificiell intelligens (AI) i dagens snabbt föränderliga värld kommer vara oerhörd och därför har vi under lång tid arbetat på att få fram ledande föreläsare och utbildare på temat. Vi erbjuder en rad föreläsare som specialiserat sig på AI, redo att dela med sig av sin kunskap och erfarenhet för att berika ert företag. Läs mer eller boka föreläsning här:
Amer Mohammed - föreläsare- Speakers&friends

Vad är Artificiell Intelligens (AI)?

AI är inte bara en teknik, det är en revolution inom digital utveckling. Våra föreläsare ger en djupgående förståelse av AI och dess många tillämpningar. Från grundläggande principer till de senaste innovationerna. Våra talare och föreläsare har fingertoppskänsla för hur AI formar vår värld, framtid och framtida trender.

Digital utveckling med AI

AI är kärnan i den digitala utvecklingen och för att hänga med och ligga i framkant behöver ni ha koll på AI. Våra AI-föreläsare visar på konkreta och inspirerande sätt hur företag kan använda AI som ett redskap för innovation där ni förbättrar processer och skapar nya affärsmöjligheter.

Boka en föreläsare, AI, med Speakers&friends

Genom att boka en av våra föreläsare får ni insikter i hur AI kan omvandla ert företag så att ni blir mer effektiva och innovativa.

Vill du boka en talare som föreläser om AI?

Effektivisering med AI

AI erbjuder otaliga möjligheter för effektivisering, inom alla branscher. Våra föreläsare belyser hur AI kan användas för att skapa smartare arbetsflöden, förbättra beslutsfattande och höja produktiviteten inom er organisation. De ger både konkreta exempel och praktiska tips för att lyckas med AI-integrationen.

Vill du veta mer om hur AI kan hjälpa just er verksamhet att bli mer innovativa?

Hitta rätt föreläsare hos oss:

Maximera din potential med AI- Utbildning inriktad på offentlig sektor

Nu har du möjlighet att boka en AI- utbildning, speciellt utformad för att ge anställda inom offentlig sektor de kunskaper och verktyg som behövs för att implementera och använda AI-teknologi i det dagliga arbetet. Under en innehållsrik heldag, som genomförs på er arbetsplats, erbjuds hands-on erfarenhet och personlig vägledning. Det krävs ingen specifik teknisk kompetens för att delta.

Kursinnehåll

  • Grundläggande principer om artificiell intelligens och maskininlärning.
  • Relevanta fallstudier där AI framgångsrikt implementerats.
  • Risker och etiska överväganden vid användning av AI.
  • Praktisk användning av AI-verktyg och hur du får ut det mesta från Generativ AI.
  • Verktyg och plattformar som är mest användbara för era specifika behov.

Mer info om utbildningen finns här

Läs mer eller boka föreläsning här:

Vanliga frågor och svar om föreläsare inom AI

Mejla eller ring någon av våra kontaktpersoner:

Relaterade föreläsare

Pernilla Ramslöv

Fredrik Heghammar

Daniel Langkilde

Andreas Ekström

Amer Mohammed

Nicholas Fernholm

AI-utbildning för offentlig sektor

Jackie Kothbauer

Jennie Sinclair

Sofia Rasmussen

Helena Tronner