Anna Bennich - Föreläsning -Talarförmedling- Speakers&friends

Anna Bennich

Stress, livsstil och work-life balance. Leg Psykolog, föreläsare och författare. Driver sedan 12 år...

Henrik Fexeus

Konsten att få mentala superkrafter – Bootcamp för din hjärna Henrik är rankad som en av världens...

Ami Hemviken - Förelasare - Föreläsning - Speakers&friends

Ami Hemviken

Förändringsledning – hur skapas nya, varaktiga beteenden? Ami Hemviken är en av Sveriges främsta...