Benny Haag - föreläsare - Speakers&friends

Benny Haag

Mångsidig kulturarbetare och inspiratör. Benny Haag är en mycket uppskattad föreläsare med många...

Robert Kronberg - föreläsare - Speakers&friends

Robert Kronberg

Må bättre och prestera på topp. Robert Kronberg är f.d. häcklöpare på internationell toppnivå. Och...

Petra Malm - Föreläsare / Föreläsning - Speakers&friends

Petra Malm

Sveriges första kvinnliga elitsoldat. Petra Malm – Sveriges första kvinnliga elitsoldat som gick...